Reklamace

14 denní reklamace od obdržení zásilky

Výměna zboží ZDARMA

a, Nesedí Vám velikost objednaného oblečení?
b, Dorazilo Vám poškozené zboží?
c, Obdrželi jste odlišné zboží, než jste objednali?

Jestliže Vám doručené zboží z jakéhokoliv důvodu nevyhovuje, můžete nám ho poslat zpět, během 14 dní od obdržení zásilky.

Odstoupení od smlouvy

Nenaplnilo zboží Vaše očekávání? Jednoduše nám zboží pošlete do 14 dnů ode dne doručení, můžete jej vrátit bez udání důvodu. Zboží pošlete v nepoškozeném stavu s fakturou a vyplněným formulářem  na naši adresu. Následně Vám budou vráceny peníze na Váš účet.
zboží na dobírku nebude přijato.
Doručovací adresa: Rolf Steiner, Hoblíkova 2, 613 00 Brno
Uchovejte si, prosím, doklad o vrácení zboží (např. podací lístek), dokud vám nepotvrdíme, že jsme od Vás zboží přijali. Peníze za zboží Vám zašleme na Váš bankovní účet co nejdříve, nejpozději však do 14 dní od přijetí avizace odstoupení od smlouvy a přijetí zboží.
 Vrácené zboží musí být v nepoužitém stavu.

Reklamace po 14 dnech od obdržení zásilky

Záruční doba

Záruční lhůta na veškeré zboží je 24 měsíců ode dne převzetí zboží kupujícím. Záruka je poskytována na skryté vady materiálu (výrobní vady), které nebyly viditelné při zakoupení zboží.

Záruka se nevztahuje na

 Mechanické poškození, které vzniklo po převzetí zboží
 Opotřebení zboží vlivem jeho používání

Postup

Reklamované zboží společně s vyplněným formulářem  pro reklamaci zboží zašlete na adresu:
Reklamace, Rolf Steiner, Hoblíkova 2, 613 00 Brno.
V případě jakýchkoliv nejasností se obraťte na naše reklamační oddělení na emailu info@korzetynahubnuti.cz, případně na tel. čísle +420 601 337 163.

Reklamační formulář stáhnete kliknutím zde

Závěrečná ustanovení

Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku).

Výměna zboží po 14 dnech od obdržení zásilky


Nesedí Vám velikost a chcete zboží vyměnit za jinou velikost?

Zboží vám rádi vyměníme nejpozději do 14 dní od jeho převzetí
Zboží nám zašlete společně s vyplěným formulářem, který naleznete zde.
Stáhnout formulář