Najpredávanejšie produkty

reklamácia

14 denný reklamácie od prijatia zásielky

Výmena tovaru ZADARMO

a, nesedíte Vám veľkosť objednaného oblečenia?

b, Dorazilo Vám poškodený tovar?

c, Dostali ste odlišné tovar, než ste objednali?

Ak vám doručený tovar z akéhokoľvek dôvodu nevyhovuje, môžete nám ho poslať späť, počas 14 dní od obdržania zásielky.

Odstúpenie od zmluvy

Nenaplnilo tovaru Vaše očakávania? Jednoducho nám tovar pošlite do 14 dní odo dňa doručenia, môžete ho vrátiť bez udania dôvodu. Tovar pošlite v nepoškodenom stave s faktúrou a vyplneným formulárom na našu adresu. Následne Vám budú vrátené peniaze na Váš účet.

tovar na dobierku nebude prijatý.

Doručovacia adresa: Rolf Steiner, Hoblíkova 2, 613 00 Brno Česká republika

Uchovajte si, prosím, doklad o vrátení tovaru (napr. Podací lístok), kým vám nepotvrdíme, že sme od Vás tovar prijali. Peniaze za tovar Vám zašleme na Váš bankový účet čo najskôr, najneskôr však do 30 dní od prijatia reklamácie.

 Vrátený tovar musí byť v nepoužitom stave.

Reklamácia po 14 dňoch od doručenia zásielky

Záručná doba

Záručná lehota na všetok tovar je 24 mesiacov odo dňa prevzatia tovaru kupujúcim. Záruka je poskytovaná na skryté chyby materiálu (výrobné chyby), ktoré neboli viditeľné pri zakúpení tovaru.

Záruka sa nevzťahuje na

• Mechanické poškodenie, ktoré vzniklo po prevzatí tovaru

• Opotrebenie tovaru vplyvom jeho používania

postup

Reklamovaný tovar spoločne s vyplneným pre reklamáciu tovar zašlite na adresu:

Reklamácia, Rolf Steiner, Hoblíkova 2, 613 00 Brno.

V prípade akýchkoľvek nejasností sa obráťte na naše reklamačné oddelenie na emailu info@korzetynahubnuti.cz, prípadne na tel. Čísle +420 725 281 161.

Záverečné ustanovenia

Práva a povinnosti zmluvných strán ohľadne práv z chybného plnenia sa riadi príslušnými všeobecne záväznými predpismi (najmä ustanoveniami § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 Občianskeho zákonníka).